22 Mayıs 2018 Salı

yeni staj uygulaması bilgilendirme toplantısı yapıldı

25 Nisan 2017 Salı 13:01 tarihinde eklendi | 978 defa okundu
toplantıda gündeme gelen konular başlıklar halinde aşağıdaki gibidir.
 1. Staja çıkacak öğrencilerin işgüvenliği eğitiminin %80 nini (yaklaşık 18 saat) gerekmektedir.
 2. Sınav geçme notu 60 dır.
 3. Sınavda başarısız olan öğrencilere 1 ek sınav hakkı tanınır.
 4. Ek sınavda da başarısız olan öğrencilerin işgüvenliği eğitimini baştan almaları gerekir.
 5. Sınav sonucu başarılı olan öğrenciler sertifikalarını öğrenci işlerinden alır.
 6. Sertifika üzerinde doğrulama kodu yer alır. Doğrulama kodu olmayan sertifikalar geçerli olmaz.
 7. çevrimiçi sınavlar çoktan seçmeli test sorularından oluşur.
 8. Bu testlerin telif hakkı dersi veren hocalara aittir. Herhangi bir amaçla eğitim içeriğinin ve soruların çoğaltılması, sosyal medyada paylaşılması ya da kullanılması yasaktır.
 9. Alınacak iş güvenliği eğitiminden ve sistem üzerinden yapılacak her türlü işlemden eğitimi alan öğrenci sorumludur.
 10. Birinci eğitim izleme tarihleri 4 Nisan - 8 Mayıs, birinci sınav 25 Nisan-8 Mayıs, ek sınav 9 Mayıs tarihindedir. İkinci eğitim izleme tarihleri 10-17 Mayıs, ikinci sınav 12-17 Mayıs, ek sınav 24 Mayıs tarihindedir. Üçüncü eğitim izleme tarihleri 2-30 Haziran, üçüncü sınav 2-30 Mayıs tarihindedir.
 11. Staj dönemleri birinci staj dönemi 5 Haziran-18 Temmuz, ikinci staj dönemi 19 Haziran-1 Ağustos, üçüncü staj dönemi 26 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasındadır.
 12. Staj başvuru süresi 10 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasındadır.
 13. Staj başvuru değerlendirme süresi 10 Nisan -15 Mayıs tarihleri arasındadır.
 14. Staj başvuru formlarının teslimi 2 Mayıs-15 Mayıs tarihleri arasındadır.
 15. Staj dosyası ve değerlendirme formunun teslimi 24 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasındadır.
 16. Staj dosyasının değerlendirilmesi 24 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasındadır.
 17. Staja çıkan öğrenciler yaz okuluna başvuru yapamazlar.
 18. Yaz okuluna başvuru yapan öğrenciler de staja başvuru yapamazlar.
 19. Staj süresi 30 işgünüdür. Sadece hafta içi staj yapılabilir.
 20. Staj parça parça yapılamaz.
 21. Staj başvuru raporu 2 adet PDF formatında çıkartılmalı, öğrenci tarafından imzalanmalı, staj komisyonu başkanına imzalatılmalı ve yüksekokul müdürüne imzalatılıp kaşeletilmelidir.
 22. Staj başvuru raporu işyeri yetkilisine imzalatılıp kaşeletilmeli, bir sureti işyerinde bırakılmalı, diğer sureti yüksekokulumuz bölüm sekreterliğine süresi içinde teslim edilmelidir.
 23. Bölüm sekreterliğine teslim edilen işyeri onaylı staj başvuru raporlarına göre öğrencilerin sigorta girişi yapılacaktır.
 24. İzinsiz ve mazeretsiz 3 gün üst üste veya toplam 3 gün devamsızlık yapan stajyer öğrencinin stajına son verilir. Durumu staj komisyonunda görüşülerek karar verilir.
 25. Stajyer öğrenciler de yükseköğretim öğrenci disiplin yönetmeliğine tabidir.

YÜKSEOKULUMUZU TANIYALIM

------ H A Y I R S E V E R İ M İ Z -----

    

    MUSTAFA BÜYÜKKUTLU

AKADEMİK PERSONEL

İDARİ PERSONEL

ÖĞRENCİ İŞLERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİMİZ

ÖĞRENCİ E-POSTA

KREDİ VE YURTLAR KURUMU

ÖSYM

ECTS

SDÜ MEZUNLARI

SDÜ RADYO

FOTOĞRAF GALERİSİ

RESMİ GAZETE

BİMER